Fajne i tanie Wiadomości branżowe

Kup odkurzacz i przyci?gnij nagrody

„O czym my?lisz podczas odkurzania?” – O planach na wieczór? O tym, ?e dra?ni Ci? sier?? psa? A mo?e o m??u, który obieca? posprz?ta? po wizycie jego kolegów? Najciekawsze przemy?lenia zostan? nagrodzone w nowej

„O czym my?lisz podczas odkurzania?” – O planach na wieczór? O tym, ?e dra?ni Ci? sier?? psa? A mo?e o m??u, który obieca? posprz?ta? po wizycie jego kolegów? Najciekawsze przemy?lenia zostan? nagrodzone w nowej akcji promocyjnej firmy Samsung. Do wygrania jest wysokiej klasy sprz?t elektroniczny.

Akcja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zakupi? jeden z modeli odkurzaczy bior?cych udzia? w promocji. Po zakupie nale?y zarejestrowa? si? na stronie dedykowanej promocji, gdzie mo?na wybra? jeden z siedmiu prezentów, b?d?cych akcesoriami przydatnymi przy sprz?taniu. Ka?dy mo?e samodzielnie zdecydowa?, który upominek b?dzie dla niego najbardziej u?yteczny. Dost?pne akcesoria zale?? od modelu zakupionego odkurzacza i obejmuj? zestawy mopów marki Vileda, worki do odkurzacza, filtry Twister, wyspecjalizowane szczotki Power Pet Plus s?u??ce do usuwania sier?ci zwierz?t domowych, szczotki do polerowania parkietu, turboszczotki do dywanów oraz zestawy do czyszczenia samochodu. Akcesoria te z pewno?ci? sprawi?, ?e korzystanie z nowego odkurzacza b?dzie jeszcze bardziej efektywne, wygodne lub oszcz?dne.

Jednak prezenty, to nie wszystko, co Samsung przygotowa? dla swoich klientów. Ka?dy ma dodatkowo szans? na wygranie atrakcyjnych nagród – sprz?tu firmy Samsung. Aby wzi?? udzia? w konkursie, nale?y odpowiedzie? na pytanie „O czym my?lisz podczas odkurzania?”. Nagrodzone zostan? osoby, które udziel? najciekawszych odpowiedzi. G?ówn? nagrod? w konkursie jest zestaw kina domowego, który zapewni relaks po zako?czonym sprz?taniu. Zestaw obejmuje 40-calowy telewizor Samsung Smart TV oferuj?cy obraz 3D i jako?? Full HD oraz kino domowe, które dodatkowo wzmocni wra?enia d?wi?kowe. Nagrody, które trafi? do kolejnych zwyci?zców to 5 tabletów 7.0, 5 smartfonów Galaxy Note i 10 smartfonów Wave 3, a tak?e 15 aparatów kompaktowych ST200.

Akcja promocyjna potrwa od 23 lipca do 30 wrze?nia* 2012 r. (lub do wyczerpania prezentów) i obejmie wszystkie kana?y dystrybucji, które oferuj? odkurzacze firmy Samsung. Aby otrzyma? prezent i wzi?? udzia? w konkursie nale?y zachowa? dowód zakupu produktu. Po dodatkowe szczegó?y, a tak?e list? modeli, które bior? udzia? w akcji zapraszamy na stron? internetow? www.prezenty.samsung.pl.

A to już wiesz?  Szwajcarski biznesmen Thomas Minder Europejczykiem Roku 2014 magazynu „Reader's Digest”

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy