Prezenty

Stypendyści prezydenta

Stypendyści prezydenta 2010-01-04 Przez dziesięć miesięcy, po 450 zł będą otrzymywali z miasta najlepsi studenci Politechniki Gdańskiej. Uroczystość wręczenia stypendiów prezydenta Gdańska odbędzie się we

Stypendyści prezydenta 2010-01-04
Przez dziesięć miesięcy, po 450 zł będą otrzymywali z miasta najlepsi studenci Politechniki Gdańskiej. Uroczystość wręczenia stypendiów prezydenta Gdańska odbędzie się we wtorek, 5 stycznia o godz. 13 w Sali Herbowej nowej siedziby Rady Miasta.

Jest ich ośmioro. Są pasjonatami. Każdy z nich utrzymuje średnią ocen na poziomie 4,9 lub powyżej, niektórzy przez całe studia. Zasada przyznawania stypendiów naukowych prezydenta Gdańska jest taka, że studenci do końca października sami wypełniają wniosek o wsparcie finansowe. Potwierdzają go w dziekanacie, a następnie dokumenty trafiają do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i tam są weryfikowane.

Studenci wyróżnieni stypendiami reprezentują cztery wydziały Politechniki Gdańskiej. Pięcioro studiuje na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, po jednym na wydziałach:Chemicznym, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i na Elektrotechniki i Automatyki.

Warunkiem otrzymania dofinansowania, poza dobrymi wynikami w nauce, jest konieczność udokumentowania dorobku tematycznie związanego z Gdańskiem. Osoba, która chce się ubiegać o stypendium musi być zameldowana w Gdańsku przynajmniej od trzech lat i być przynajmniej po drugim roku. Średnia obliczana jest za okres od początku studiów.

W tym roku stypendia są niższe niż w ubiegłym. Wszystko z powodu oszczędności. Za najwyższe noty w roku akademickim 2008/2009 najlepsi studenci pobierali nawet 600 zł miesięcznie, ci o nieco niższych średnich – po 400 zł. Teraz wsparcie dostaną tylko najlepsi z najlepszych. W równej wysokości, po 450 zł na miesiąc.

Oto lista osób nagrodzonych stypendiami naukowymi z PG
Agata Bojarska, WFTiMS, III rok
Barbara Dymerska, WFTiMS, III rok
Aleksandra Grzelak, WFTiMS, IV rok
Natalia Piwowarska, WChem, IV rok
Jakub Piwowarski, WETI, V rok
Łukasz Skarbek, WEiA, IV rok
Jan Sobuś, WFTiMS, III rok
Julia Wiktor, WFTiMS, III rok

A to już wiesz?  Nowy oczyszczacz parowy w ofercie First Austria

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy