Telefony kom

Akademia Orange – znamy zwycięzców pierwszej edycji programu

Edukacja regionalna poprzez gry miejskie, hip hopowe warsztaty akustyczne, streetartowe rewitalizacje osiedli – to tylko niektóre z projektów nagrodzonych w pierwszej edycji programu Akademia Orange.

Edukacja regionalna poprzez gry miejskie, hip hopowe warsztaty akustyczne, streetartowe rewitalizacje osiedli – to tylko niektóre z projektów nagrodzonych w pierwszej edycji programu Akademia Orange. Dofinansowanie od Fundacji Orange otrzyma w sumie 31 innowacyjnych projektów z dziedziny edukacji kulturalnej – łączna pula grantów to 1,5 mln złotych.
Celem programu Akademia Orange jest promocja nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.). Tematem przewodnim pierwszej edycji jest nowoczesna edukacja kulturalna, ponieważ Fundacja Orange wierzy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych.
Projekty nagrodzone w I edycji odzwierciedlają te idee – integrują dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia teatralne, zachęcają wnuki do twórczego spędzania czasu z dziadkami i poznawania z ich wsparciem dziedzictwa kulturowego czy też pokazują, że nowe media mogą pomóc w przełamywaniu barier społecznych.
Do I edycji programu zgłoszono 621 projektów. Oceniała je Kapituła Akademii Orange, w której pracach brały udział uznane autorytety świata edukacji, nowych technologii, kultury i mediów: prof. dr hab. Barbara Fatyga – antropolog kultury, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński – socjolog edukacji młodzieży, Jacek Michałowski – psycholog, Edwin Bendyk – dziennikarz, specjalista od nowych technologii, dr Aleksander Tarkowski – socjolog, koordynator projektu Creative Commons Polska.
Kapituła premiowała projekty, które w kreatywny sposób uczą dzieci i młodzież umiejętności społecznych oraz pomagają w przeciwdziałaniu wykluczeniom. Istotnym kryterium było również nawiązanie partnerstwa z inną organizacją oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w proponowanych działaniach. Wszystkie projekty nagrodzone w ramach I edycji będą realizowane w pierwszej połowie 2010 r.
Najwięcej projektów będzie realizowanych w województwie mazowieckim (7) oraz w lubelskim i podlaskim (3). Po 2 projekty będą prowadzone w woj. pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Jeden projekt będzie realizowany w woj. lubuskim, a kolejny na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

A to już wiesz?  Ciekawe torebki

Fundacja Orange
Fundacja Orange, stworzona w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange) pod nazwą Fundacja Grupy TP, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci
i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundacja Orange dąży do tego, aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie jej beneficjentów.
We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Grupy TP. Głównymi Programami Fundacji Orange są: „Akademia Orange”, „Dźwięki Marzeń”, „Edukacja z Internetem”, „Szkoła bez przemocy”, „Telefon do Mamy”.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy